Alumni Directory

First Name Last Name Year of Passing
Celine Vessaoker 1975
wasim khan 2000
Naved Shaikh 2004
aamir baig 2010
Adwait Shembavnekar 1988
Sai Kirat 2001
BAHAR SHAIKH 2010
ameen valji 1983
aadi shergil 2007
zeeshan momin 2006
Sameer Sayed 1991
Anuj Grover 1984
Anuj Grover 1984
vishal kotekarpatil 1998
sonali singh 2008
Leslie Alvares 1976
Tina Bayross 1996
Sajeet Damani 1993
Kirti Shah 1978
Mohd. Soheb Shaikh 2003
mathew jacob 1965
Ravi Nath 1988
sohail khan 2001
Martha D'Silva 1969
Arif Ratnani 1986
Wendell Creado 1989
Denzil Dsouza 1991
Leslie Alvares 1976
shamsuddin Karamally 1967
Gerard Murzello 1980
Wendy Creado-Williams 1988
Mohamed Mushtaq Ali Laljee 1989
Arfat Allarakha 1993
Arfat Allarakha 1992
Dr. Shreyas Katharani 2001
Kum. Radhika Katharani 2001
Karan Mehta 2001
Rahul Vish 2006
waseem khan 2003
Mahesh Naik 1988
farhan shad 1998
Mohan Ambarge 1990
Kumudini Kirat 1999
Jessie Pais 1974
Cyril Figueirado 1973
IAN SEQUEIRA 1983
Suzan Pereira 1995
Sanjay Pereira 1995
Shreyas Katharani 2001
AMISH GALA 1999

Pages