Alumni Directory

First Name Last Name Year of Passing
sss sss 2000
Taufique Baig 2005
BLANCHE MALIK (D"SOUZA) 1980
BLANCHE MALIK (D"SOUZA) 1980
Vincy Rodrigues 1991
Shameer Mohammed 1999
Maqsood Ali Khan 1991
Maqsood Ali Khan 1991
Shadaab Khan 2006
Fahed Shaikh 2007
Arfat khan 2013
Junaid Khan 2002
zakir QURESHI 1980
Ranjan Kargupta 1980
Amey Ghogle 1997
Rohit Bharati 2000
Salma Mohammad 1999
SHAIKH ABDUL REHMAN 2006
Jaswant Singh Bhaad 1986
abhishek singh 1997
Allahbux Abdul Rashid 1971
Prasad Takkar 1997
Nishita Koltharkar 1999
Faisal shaikh 1989
Tushar Mehta 1999
NEERAJ MERANI 2002
joseph gonsalves 2000
salim mehboob 1981
Yousef Abdulrazzaq 1969
Rafiq Premji 1990
Tabassum ara Pathan 2004
vinai kumar jaiswal 1982
Sylas Chaves 1982
Huzefa Ganiji 1994
Mohammad Burhan Sayed 2004
roque pinto 1971
Josephine Morales 1979
vishnu dube 1980
Sourav Pal 2007
Kumudini Kirat 1998
Kamal Changezi 1974
Tina Bayros 1996
Esperanca D'souza 1977
Josephine Morales 1979
Ali Aga 1988
Valentino Lobo 1982
shaikh daanish aalam 2007
sunny solanki 2004
Girish Khandelwal 1981
PRADEEP SHETTY 1972

Pages